17021846_1337525442960439_4796657882285022958_n

Sét 10 giấy bạc lót bếp ga chống tràn

20,000 ₫

17156328_1337525429627107_337475501470206348_n

Sét 10 giấy bạc lót bếp ga chống tràn đã về. Trong quá trình nấu nướng đồ ăn hay rơi ra ngoài, giấy bạc giúp giữ bếp sạch sẽ, ko fai lau chùi chiều

Mô tả sản phẩm

17021846_1337525442960439_4796657882285022958_n Sét 10 giấy bạc lót bếp ga chống tràn 17156328_1337525429627107_337475501470206348_n Sét 10 giấy bạc lót bếp ga chống tràn

Sét 10 giấy bạc lót bếp ga chống tràn.  Trong quá trình nấu nướng đồ ăn hay rơi ra ngoài, giấy bạc giúp giữ bếp sạch sẽ, ko fai lau chùi chiều

Bình luận sản phẩm

Facebook chat