17458266_1353283228051327_8505358271078850417_n

Bộ dao 8 món

90,000 ₫

 

Hàng nóng nhé mẹ. Dao, kéo, thớt, gọt, dũa đầy đủ không thiếu thứ gì.

Mô tả sản phẩm

17155299_1343301409049509_6285249682776420576_n Bộ dao 8 món 17425060_1353283224717994_1945341927364835758_n Bộ dao 8 món

Hàng nóng nhé mẹ. Dao, kéo, thớt, gọt, dũa đầy đủ không thiếu thứ gì.

Bình luận sản phẩm

Facebook chat